#7 Fritidsproblemer, drømmen om Groruddalen og det skjøre barnet