#9 Potet, bred dømming og egenmelding – fordi jeg fortjener det