Passe sært Posts

Vi har fått inn spørsmål fra folk, noen er søte og andre er passe sære. Vi svarer etter beste evne.

Sylvi har gått, Putin har bestått og vi har gått 3 mil på ski.